Dåligt ledarskap ger jobbflykt

Publicerat: november 11, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I SvD den 10 nov 2013 kan man med referens till tidningen Chef läsa hur det står till på chefs- och medarbetarfronten bl a i Sverige.

Nästan hälften av alla svenska medarbetare vill byta jobb. Det är en av slutsatserna  i Kelly Global Workforce Index, en årlig global undersökning med omkring 122 000 medverkande. Den främsta anledningen till att svenskar vill söka sig vidare på arbetsmarknaden stavas: dåligt ledarskap till skillnad från de festa andra länder i Europa där lönen anses vara den viktigaste faktorn. Undersökningen visar också att drygt hälften av svenskarna aktivt söker någon form av vidareutbildning eller kurs, inte minst för att bli mer attraktiv för potentiella framtida arbetsgivare.

Att tre av fyra chefer i sin tur själva vill byta jobb (se inlägg 14 sept 2011) visar vidden av problemen ute på den svenska arbetsmarknaden. Initiativ som leder till bättre ledarskap med motiverade medarbetare som följd är ytterst angeläget och som investering utan konkurrens.

Vad göra och hur?

Kommentera

Skriv en kommentar