Föreläsning i ledarskap

Vidareutveckla och komplettera ditt chefskap med ny unik ledarskapsutbildning och bli en bra visionär ledare i stället för chef

Föreläsning om nytt vinnande ledarskap och medarbetarskap som leder till ökad innovationsförmåga och högre lönsamhet.

Är du intresserad av föreläsning/seminarium av ledare med egen praktisk erfarenhet av vinnande ledarskap där medarbetarna
  • känner delaktighet, engagemang och blir motiverade
  • får befogenheter och tar ansvar
  • vågar tänka nytt och få utlopp för sin kreativitet
  • blir förvånade över hur duktiga de egentligen är och imponerade av vad de åstadkommer och skapar
  • och känner stolthet och lojalitet med sitt företag och som
  • lett till ökad konkurrenskraft och högre lönsamhet

har du kommit rätt och skall ta en kontakt med mig.

Föreläsningen är en fördjupning i såväl chefskap som medarbetarskap och innehåller konkreta ”hands-on arbetspass” som bygger på verkliga situationer från min egen praktiska erfarenhet av ledarskap. Då det viktigaste i ledarskapet är att leda medarbetare är ledarens förmåga att skapa en förtroendefull kreativ företagskultur där medarbetarna trivs, mår bra och gör ett bra jobb det viktigaste budskapet i föreläsningen. Jag kommer också in på att som ledare är du också medarbetere. För att lyckas i ditt ledarskap måste du därför inte bara ha ett bra samarbete med dina medarbetare utan även med din överordnad, d.v.s. din chef. I dialog med åhörarna tar jag upp åhörarnas verkliga och viktiga frågeställningar inom såväl ledarskap som medarbetarskap till diskussion. Du får garanterat mycket att fundera på. Du drar sina slutsatser får mod och kan tillämpa nya insikter hemma som ledare och medarbetare.

Om det finns behov kan jag komplettera föreläsningen och ta upp speciella frågeställningar enligt önskemål.

Om du är intressera av vidare studier och fördjupning inom ledarskap och medarbetarskap ber jag att få hänvisa dig till min bok ”Det du vill men inte vågar. Läsebok för anställd och chef”.

Det är inte ovanligt att jag efter föreläsningar eller seminarier om ledarskap blir engagerad som coach, mentor eller samtalspartner för grupper eller enskilda medarbetare.

Bakgrund

Efter det att jag lämnat aktivt arbete i näringslivet har jag ofta blivit inbjuden att vara ledarutbildare, samtalspartner, coach eller mentor. Uppdragen kommer från stora börsföretag, mindre och medelstora familjeföretag men även från den offentliga sektorn och intresse-organisationer.

Knepiga ledarskapsituationer och svåra frågeställningar kan jag ibland exem-plifiera från Studsvik AB ett företag som ständigt drogs med stora lönsam-hetsproblem. Mitt uppdrag som nytillträdd VD var att avveckla företaget och säga upp de ca 1000 medarbetarna. I stället för nedläggning och friställande av personalen blev Studsvik efter tre år Sveriges tredje mest lönsamma företag alla kategorier och Studsviks vinnande ledarskap uppfattades som ett föredöme för andra ledare. Studsvik är numera ett noterat företag på börsen i Stockholm och har betydligt fler än 1000 anställda. De konkreta ekonomiska resultaten vi uppnådde ger trovärdighet och visar på ett vinnande ledarskap som vi utvecklade.

Med underlag från mina ledarerfarenheter främst från Studsvik har den ovan nämnda boken tillkommit: ”Det du vill men inte vågar. Läsebok för anställd och chef.

Som jag ser det är ledarens viktigaste uppgift att leda och utveckla sina medarbetare samtidigt som det också är det svåraste i ledaruppgiften. Därför är fokus på mina föreläsningar inriktat på ledarens uppgift att vara personalledare. Jag berättar om hur vi lyckades skapa den företagskultur, byggd på ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare, där medarbetarna är motiverade och får utlopp för sin kreativitet och blir förvånade över hur duktiga de egentligen är och imponerade av vad de åstadkommer. Och detta utan att ledaren behöver använda sin formella organisatoriska makt.

Referenslista
För att se ett urval av företag och organisationer där jag med föredrag, seminarier, coaching eller på annat sätt medverkat i utveckling av ledare och ledarskap kan du klicka här.