Tre av fyra chefer vill byta jobb

Publicerat: september 14, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Med ref till en undersökning som gjorts av tidningen Chef redovisar Victor Lindblom i DN att det finns ett stort missnöje bland många svenska chefer.

Av undersökningen som bygger på svar från 1070 chefer framgår att:

Drygt en tredjedel, 36,5 procent, av cheferna som deltagit i undersök-ningen planerar att byta jobb inom en snar framtid, vilket i det här fallet är inom de närmaste 15 månaderna. Ungefär lika många, 38,9 procent, planerar att byta jobb inom två till tio år.

Bara 24,6 procent hävdar att de inte har några planer på att byta jobb.

Cheferna som vill byta jobb svarar att det främst är missnöje med den egna chefen som är orsaken. Med effektivare organisation, bättre karriärmöjligheter och mer stöd i chefsrollen skulle man fortsätta sitt nuvarande arbete . Även en ny chef skulle få flera att stanna kvar.

Om missnöjet och vantrivseln nu är så stor hos svenska chefer som undersökningen tycks visa är det oroväckande. Om chefen inte fungerar fungerar inte heller organisationen och medarbetarna får inte förutsätt-ningar för att göra ett bra jobb. Som bekan gör man ett bra jobb om man trivs och mår bra. Och trivs man och mår bra gör man också ett bra jobb. Att förbättra cheferna och utveckla ledarskapet måste således var viktigt och antagligen det effektivaste och snabbaste sättet att utveckla företagen och skapa tillväxt. Betänk att redan en förbättring av arbetssituationen för endast 1/3 av de chefer som vantrivs och är missnöjda skulle innebära att antalet fungernade chefer skulle fördubblas och vad skulle inte detta ha för effekt på kreativitet och produktivitet.  Vad och hur gör vi för att åstadkomma det?  Vad jag tror skulle behövas och hur det skulle kunna åstadkommas i praktiken har jag berättat om  i min bok.

Kommentera

Skriv en kommentar