Ledarskap

Ledarskap blir allt viktigare och alltmer utmanande.

Ledarskapfrågor står idag i centrum på ett helt annat sätt än för 20 eller 30 år sedan. Om goda och duktiga ledare inte vore en ständig bristvara skulle företagen världen över varje år inte spendera mellan 300 och 500 miljarder kronor på chefs- och ledarutbildningar.

Informationsteknologin har gjort att världen verkar ha blivit mycket mindre. Vi konsumenter får idag produkterbjudanden från jordens alla hörn på ett helt annat sätt än tidigare. Det företag som har den produkt eller tjänst som bäst tillgodoser våra som konsumenters behov och önskemål blir vårt val och får sälja och leverera. För industrin och näringslivet har konkurrensen således blivit hårdare. Nya och bättre produkter som förstärker konkurrensförmågan kommer inte av sig själv. Nej, därtill behövs ”levande”  människor. Människor av kött och blod, med hjärna och hjärta och ledare som förstår hur man leder människor så att deras  kreativitet och nytänkande frodas.

Att leda människor är bland det svåraste man kan ge sig i kast med men samtidigt något naturligt. Både du och jag föds ju till att vara människa, en social individ som skall leva och verka i en gemenskap med andra människor. Men vi är, tack och lov, alla olika, och för att leda människor måste man behandla varje medarbetare individuellt, för att det är då vi fungerar optimalt och kan göra vårt bästa, få utlopp för vår kreativitet och skaparlust. Att kunna åstadkomma det är ledarskapets verkliga konst och största svårighet men samtidigt en fantastisk och om man lyckas, en mycket belönande utmaning. Om vi lyckas som ledare kan vi tillsammans med våra medarbetare åstadkomma underverk.

I boken ”Det du vill men inte vågar. Läsebok för anställd och chef” Debutantförlaget 2009, berättar jag om mina erfarenheter som nytillträdd VD för det ständigt förlusttyngda Studsvik med ägarnas statens uppdrag att lägga ner företaget och säga upp ca 1000 personer med arbetslöshet som konsekvens. Istället för avveckling och uppsägning lyckades vi vände företaget och få det lönsamt ja tom så lönsamt att Studsvik kvalade in sig på tidningen Affärsvärldens lönsamhetslista som Sveriges tredje mest lönsamma företag alla kategorier efter tre år. Studsvik är idag ett uthålligt livskraftigt  marknadsnoterat företag på Stockholmsbörsen med över 1100 anställda. I boken berättar jag om den företagskultur och det ledarskap vi tillsammans lyckades skapa och som vi tror var nyckeln till framgången.

Jag berättar hur jag ser på ledarskap och vad jag tycker är viktigt för att bli framgångsrik och lyckas. Jag kommer in på den rike ledaren till skillnad från den fattige chefen. Jag berör även hur samarbetet fungerade med min överordnade styrelse och de olika ordförande som under mina 8 år som VD hann bli  hela 9 stycken. Jag vågar mig även på att kasta en hastig blick ut i samhället och kommentera ledarskapet i både näringsliv och offentlig förvaltning. Jag presenterar några förslag på vad och hur jag tycker man borde göra för att förbättra situationen något som synes angelägen speciellt nu när vi nu i lågkonjunkturen inte bara skall försöka övervintra utan istället måste få fart på företagen och tillväxt i ekonomin. En central fråga jag återkommer till flera gånger är; vem blir chef och varför? Jag svarar med att redovisa vem jag tycker borde bli chef och varför.

Läs mer: Det du vill men inte vågar. Läsebok för anställd och chef. Om du skulle vara intresserad och funderar på hur vi skulle kunna samarbeta via föreläsningar, seminarier eller på annat sätt ber jag få hänvisa dig till mina ledarskapsföreläsningar.