Varför bloggen

Nya och bättre produkter och tjänster som tillgodoser våra kunders behov och önskemål är och kommer i framtiden att vara det viktigaste konkurrensmedlet. De företag där man förstår vikten av och har förmåga att skapa organisationer där medarbetarnas kreativitet och innovations-förmåga kommer till sin rätt är framtidens vinnare. Därför kommer ledar-skap i betydelsen att leda människor att bli allt viktigare men samtidigt också svårare och alltmer utmanande.

Min avsikt är att bloggen skall vara ett forum för analyser, kommentarer och meningsutbyte inom ledarskap. Jag inbjuder alla intresserade att medverka. Du som passivt vill ta del av meningsutbytet i bloggen är lika välkommen som du som ifrågasätter och aktivt vill medverka med ana-lyser, kommentarer och synpunkter till det som skrivs i bloggen.

Speciellt välkomna är ni praktiker, ni som är eller har varit ledare och då gärna med resultat och personalansvar. Jag tycker att vi praktiker skall vara mer aktivt i ledar-skapsdiskussioner och varför inte dessutom med-verka i ledarskapsforskning och utbildning av ledare. Det är ju vi aktiva ledare som dagligen på nära håll själva upplevt vad ledarskap egentligen innebär, dess svårigheter och utmaningar men också den glädje och tillfredsställelse då vi lyckas och blir imponerade vad våra medarbetare kan åstadkomma. För att medverka och bidra till ledarutveckling har jag startat en ledarutbildning där du är välkommen som elev eller partner.

Är det något du saknar eller ett ämne som tas upp i tidningar eller på annat sätt och som du tycker borde utvecklas och kommenteras ber jag dig skicka mig ett mail så tar jag upp det på bloggen.

Bloggen är till för alla intresserade. Låt oss hjälpas åt att tillsammans ut-veckla och medverka till att skapa ett bättre ledarskap. Som bekant kan allt ledarskap även det som är bra bli bättre vilket vi alla som enskilda individer, anställda eller chefer och samhället i stort kommer att ha nytta och glädje av.

Varmt välkommen.

Tõive Kivikas