Så många av dina kollegor struntar i jobbet

Publicerat: november 17, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I DI 2013-11-15 redovisar Jonas Lindblad hur det ser ut med medarbetarnas engagemang i jobbet enligt en global undersökning från Gallup.

Bara 16 procent av svenskarna är engagerade i sina jobb. Det är ändå långt mer än i många andra länder, visar en global undersökning från Gallup.

Gallup delar upp de anställda i tre kategorier; engagerade, inte engagerade och aktivt urkopplade.

De engagerade är kollegorna du gillar. De samarbetar, är entusiastiska och letar ständigt nya vägar att nå bättre resultat. Och de är de enda människorna i en organisation som skapar nya kunder. I denna grupp återfinns bara 16 procent av de anställda i Sverige.

De oengagerade är svårare att upptäcka eftersom de inte stör. De kommer till jobbet och dödar tid i väntan på lunch eller rast. Det här är den stora gruppen av anställda, för Sverige är siffran 73 procent.

Övriga är de aktivt negativa som mer eller mindre är ute för att skada företaget. De upptar chefernas tid, orsakar fler olyckor, producerar med sämre kvalitet och är mer sjuka.

De svenska siffrorna är något bättre än genomsnittet för den 19 undersökta länderna i Västeuropa. I snitt är 14 procent engagerade, 66 procent likgiltiga och 20 procent negativa.

Utbildning ger ofta jobb som skapar tillfredsställelse och engagemang hos den anställde. Men det gäller inte alltid. Lite oväntat visar undersökningen att européer med högre utbildning inte är mer engagerade än lågutbildade.

Det förklarar Gallup med den höga arbetslösheten gör att många utbildade inte får kvalificerade jobb och i stället är missnöjda med sina enklare arbetsuppgifter.

Inställningen till arbetet skiljer sig mellan regioner i världen. I botten kommer Asien, mycket beroende på att kineserna verkar vara minst intresserade av att jobba.

Nästan sju av tio kineser bryr sig inte om jobbet, hela 26 procent är så likgiltiga att de snarare förstör sina kollegors ansträngningar.

Kinesernas ointresse för jobbet är genomgående, oavsett vilken typ av jobb eller utbildning man har visar studien där anställda över 18 år har intervjuats.

Kinesiska bolag som vill vinna anseende hos konsumenterna har en del att jobba på, bara 4 procent av anställda inom försäljning och service intresserar sig för jobbet.

Mest intresserade är de anställda i USA och Kanada där 29 procent är engagerade. Näst bäst är Australien och Nya Zeeland med 24 procent.

De anställdas inställning till jobbet sätter också spår i bolagens siffror, hävdar Gallup. Företag med högst engagemang hos personalen har också högre produktivitet, tjänar mer och är omtyckta av kunderna. Dessutom har de lägre frånvaro och färre olyckor än de i botten.

Gallup uppskattar att oengagerade medarbetare kostar USA varje minst 450 miljarder dollar varje år. Tyskland går miste om minst 151 miljarder och Storbritannien 83 miljarder.

Gallup granskar återkommande de anställdas inställning till sina arbeten . I den senaste undersökningen från åren 2011-2012 som nyligen presenterades ingår enkätsvar från 230.000 anställda i 142 länder.

Onekligen stora summor som oengagerade medarbetare kostar. I runda slängar 3 -4 % av landets BNP. För Sveriges del med 3,5 %  av BNP skulle oengagerade medarbetare överslagsmässigt kosta Sverige ca 125 miljarder kronor. vilket grovt räknad motsvarar halva kostnaden för skola och utbildning eller mer än dubbla försvarsbudgeten. Vilken potential till förbättring och tillväxt om bättre ledarskap kunde öka antalet motiverade och engagerade medarbetare! Och det i befintliga anställningar i pågående verksamheter, där tillväxt kan ske betydligt snabbare än satsningar på nytt företagande via entreprenörskap och innovationer. Se även tidigare inlägg: Tre av fyra chefer vill byta jobb 14 sept 2011 och Dåligt ledarskap ger jobbflykt 11 nov 213.

Kommentera

Dåligt ledarskap ger jobbflykt

Publicerat: november 11, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I SvD den 10 nov 2013 kan man med referens till tidningen Chef läsa hur det står till på chefs- och medarbetarfronten bl a i Sverige.

Nästan hälften av alla svenska medarbetare vill byta jobb. Det är en av slutsatserna  i Kelly Global Workforce Index, en årlig global undersökning med omkring 122 000 medverkande. Den främsta anledningen till att svenskar vill söka sig vidare på arbetsmarknaden stavas: dåligt ledarskap till skillnad från de festa andra länder i Europa där lönen anses vara den viktigaste faktorn. Undersökningen visar också att drygt hälften av svenskarna aktivt söker någon form av vidareutbildning eller kurs, inte minst för att bli mer attraktiv för potentiella framtida arbetsgivare.

Att tre av fyra chefer i sin tur själva vill byta jobb (se inlägg 14 sept 2011) visar vidden av problemen ute på den svenska arbetsmarknaden. Initiativ som leder till bättre ledarskap med motiverade medarbetare som följd är ytterst angeläget och som investering utan konkurrens.

Vad göra och hur?

Kommentera