Vad som skiljer de bästa cheferna från resten

Publicerat: oktober 6, 2016 | Sparat under: Aktuella frågor

Vad är det egentligen som skiljer en bra chef från en dålig? Här är sex egenskaper som beskriver en superchef.

Chefer är oftast den främsta anledningen till att du antingen älskar eller hatar ditt jobb. Men vad är det egentligen som skiljer en bra chef från en dålig? VA.se har samlat egenskaper som förekommer ofta när supercheferna ska beskrivas:

Bra lyssnare. En bra chef använder en stor del av sin tid till att lyssna på sina medarbetare, samla in förslag på lösningar och uppmuntra initiativ istället för att bara prata själv och lägga fram sina egna lösningar. Öppna dörrar och delaktighet uppmuntrar.

Förutsägbar. Vem kan känna sig nöjd om chefen säger en sak ena dagen och en annan sak nästa? Det är svårt att känna sig motiverad om målen ändras stup i kvarten och du aldrig vet vad som förväntas av dig. Så en bra chef är konsekvent i sitt handlande, sina visioner, sin feedback och sin öppenhet. Om förändring är nödvändig, gör en bra chef den snabbt och öppet.

Att kunna se individerna, inte gruppen. En bra chef har god kännedom om sina anställda och vad de gör bäst, diskuterar med dem vilka delar av jobbet de tycker är roligast och vilka delar som kan utvecklas. Under stress är det lätt att glömma att en grupp består av en rad unika individer som alla har olika intressen, kapacitet, mål och sätt att lära sig saker. En bra chef vet vad varje individ går igång på och gör en egen investering för att de ska nå sina mål.

Visionsförmedlare. Många företag trycker idag hårt på mening och syfte med dess existens för att hitta engagerade medarbetare och de flesta väljer jobb där de tillåts göra skillnad. En bra chef kan konsten att förmedla denna mening till sitt team. När nya policys behöver implementeras ser en bra chef till att det finns full förståelse för innebörden, även hos de som inte gillar den.

Bra på feedback. Så självklart men ändå så svårt. En undersökning genomförd av Society for Human Resources Management 2013 visade att endast 2 procent av amerikanska chefer ger kontinuerlig feedback till sina medarbetare. Här finns en verklig chans att glänsa.

Föredöme. En bra chef leder inte genom att prata utan genom att agera och har tänkt igenom vilka spår hen vill lämna efter sig. Det skapar en kultur där de anställda försöker efterlikna chefen och bygger förtroende och respekt.

VA 201-09-09

Kommentera

Skriv en kommentar