Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften « Tõive Kivikas

De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften

Publicerat: december 6, 2014 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Publicerad i DI 2014-12-06 07:55

De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften.

Säljindikatorn genomförs två gånger om året av konsultföretaget PMP. Den bygger på intervjuer med marknads- och försäljningschefer på 100 svenska börsbolag. Omdömet om de svenska företagens riskaptit är inte nådigt.
Nio av tio svarande tycker inte att svenska företag ger mellanchefer och medarbetare tillräckligt mycket utrymme för att fatta egna beslut. Lika många tycker att beslut fattas på ett ineffektivt sätt.
Men det är inte bara organisationerna som är för fega. 80 procent av de svarande på bolag på börsens storbolagslista tycker att svenska chefer behöver vara modigare.
”När vi diskuterar det här med chefer säger de att de inte själva kan fatta beslut. även om du är chef på en ganska hög nivå måste du ofta gå ännu högre upp i organisationen”, säger Mikael Juhler, vd på PMP.
Han säger att samma mönster finns i bolag av alla storlekar. Men bilden är värre i storbolagen som har längre beslutsprocesser.
När ett fåtal chefer i praktiken ska fatta beslut åt ett stort antal mellanchefer bildas en flaskhals. Mikael Juhler kallar det farfars-principen.
”Det räcker inte att gå till din far. Du måste gå till din farfar för att fatta beslut.”
Per Eltel, marknadschef på bemanningsföretaget Uniflex, säger att det är viktigt att det finns utrymme för fel.
”I vissa kulturer är det inte okej att göra fel. Man får för mycket stryk för små grejer. Då har inte ansvaret delegerats på ett tydligt sätt.”
Men alla håller inte med om att storbolagen är dåliga på att delegera.
”Jag tror att de svenska bolagen i gemen är ganska snabba, i alla fall inom teknologi. Det är säkert olika från sektor till sektor”, säger Mats Granryd, vd på Tele2.
Däremot håller han med om att möjligheten för mellanchefer och medarbetare att fatta egna beslut är avgörande för konkurrenskraften.
”Det är jätteviktigt att man känner sig trygg i sitt bolag. Här ska vi våga ta ut svängarna. Men utanför bolaget ska vi känna oss nervösa”, säger Mats Granryd.
För Mikael Julher handlar det framför allt om att svenska bolag ska kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Där kan snabba beslut spela en avgörande roll.
”Tänk dig ett svenskt bolag som jobbar med utveckling och produktnyheter. Så har du ett kinesiskt bolag som jobbar utifrån priskonkurrens. Fattar de hela tiden snabbare beslut än du kommer de att vinna fördelar”, säger Mikael Julher.
Sverige har tappar i konkurrenskraft. I Världsekonomiskt forums senaste ranking över de mest konkurrenskraftiga länderna rasade Sverige från en sjätte- till en tiondeplats. För bara några år sedan låg Sverige i den absoluta toppen.
Felicia Åkermanfelicia.akerman@di.se

Kommentera

Skriv en kommentar