Organizational Leadership Development – What Makes a Good Leader?

Publicerat: december 8, 2014 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Business ?November 29, 2014

There are numerous books being written right now that are striving to answer the question of what makes a good leader. There is not much argument that leaders possess various characteristics, skills, and abilities that make them stand out as a leader. And, there is much agreement that in different situations an effective leader will use different approaches to get the desired result. There are three things about leadership, regardless of the situation, position, or role that are universal. As you explore these leadership characteristics, think about the leadership in your organization and what the development opportunities are for them.

The first characteristic is a leader gets results. At the end of the day, the bottom line is did the job get done or not. The leader is the one that gets the job done. A leader is not stopped by circumstances or other things beyond their control. The take what they are dealt and make it happen. In going about getting the results the leader is confident that the result will be achieved. A few years ago, a professional basketball coach was interviewed just before going into the locker room for half time. His team had played a miserable first half and was down by 28 points. The coach said his team had not played as well as they were capable of playing and that he was going to discuss this in the locker room. To close the interview he said that his team was going to come back and win this game. And his team did! The leader never doubts, even when things are not going well.

The second thing a leader does is get results through people. A leader recognizes that a major goal cannot be achieved through the efforts of one person. While the leader is a hard worker, the leader is also able to inspire others to work hard too. The leader has the ability to establish a direction and engage others in going in that direction. Dwight Eisenhower said: “Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.” This quality of a leader is one of the most important. A person seeking to be a leader needs to constantly develop this skill.

Lastly, a leader makes the difference. In other words, what got done would not have gotten done had the leader not been there. Achieving goals and results is not an accident. Results only show up when the leader shows up. You can have a tremendous amount of talent on the team, but if you don’t have the leadership, the talent will not come together to hit a target.

In summary, many skills and attributes make a leader. All of the attributes and skills are inside of the three things I have outlined above. The real point to get from this is that leaders are not born. They are developed. So if your organization or team is not achieving the result you want, look at the leadership and determine what is missing from the leader’s toolbox and help them develop the skills they need to succeed.

By Austin Becker

Easy to say but tell me how to do it!
Tõive

.
?

Kommentera

De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften

Publicerat: december 6, 2014 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Publicerad i DI 2014-12-06 07:55

De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften.

Säljindikatorn genomförs två gånger om året av konsultföretaget PMP. Den bygger på intervjuer med marknads- och försäljningschefer på 100 svenska börsbolag. Omdömet om de svenska företagens riskaptit är inte nådigt.
Nio av tio svarande tycker inte att svenska företag ger mellanchefer och medarbetare tillräckligt mycket utrymme för att fatta egna beslut. Lika många tycker att beslut fattas på ett ineffektivt sätt.
Men det är inte bara organisationerna som är för fega. 80 procent av de svarande på bolag på börsens storbolagslista tycker att svenska chefer behöver vara modigare.
”När vi diskuterar det här med chefer säger de att de inte själva kan fatta beslut. även om du är chef på en ganska hög nivå måste du ofta gå ännu högre upp i organisationen”, säger Mikael Juhler, vd på PMP.
Han säger att samma mönster finns i bolag av alla storlekar. Men bilden är värre i storbolagen som har längre beslutsprocesser.
När ett fåtal chefer i praktiken ska fatta beslut åt ett stort antal mellanchefer bildas en flaskhals. Mikael Juhler kallar det farfars-principen.
”Det räcker inte att gå till din far. Du måste gå till din farfar för att fatta beslut.”
Per Eltel, marknadschef på bemanningsföretaget Uniflex, säger att det är viktigt att det finns utrymme för fel.
”I vissa kulturer är det inte okej att göra fel. Man får för mycket stryk för små grejer. Då har inte ansvaret delegerats på ett tydligt sätt.”
Men alla håller inte med om att storbolagen är dåliga på att delegera.
”Jag tror att de svenska bolagen i gemen är ganska snabba, i alla fall inom teknologi. Det är säkert olika från sektor till sektor”, säger Mats Granryd, vd på Tele2.
Däremot håller han med om att möjligheten för mellanchefer och medarbetare att fatta egna beslut är avgörande för konkurrenskraften.
”Det är jätteviktigt att man känner sig trygg i sitt bolag. Här ska vi våga ta ut svängarna. Men utanför bolaget ska vi känna oss nervösa”, säger Mats Granryd.
För Mikael Julher handlar det framför allt om att svenska bolag ska kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Där kan snabba beslut spela en avgörande roll.
”Tänk dig ett svenskt bolag som jobbar med utveckling och produktnyheter. Så har du ett kinesiskt bolag som jobbar utifrån priskonkurrens. Fattar de hela tiden snabbare beslut än du kommer de att vinna fördelar”, säger Mikael Julher.
Sverige har tappar i konkurrenskraft. I Världsekonomiskt forums senaste ranking över de mest konkurrenskraftiga länderna rasade Sverige från en sjätte- till en tiondeplats. För bara några år sedan låg Sverige i den absoluta toppen.
Felicia Åkermanfelicia.akerman@di.se

Kommentera