Tõives bok: ”Det du vill men inte vågar…”

Publicerat: maj 31, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Hej Töive,  det var en intressant läsning utifrån flera perspektiv.

Det ger många tankar kring relationen styrelseordförande och VD och hur utmanande det måste ha varit med dessa ständiga skiften och att Töive orkade stå emot alla turerna där och behålla fokus och energi.

Det måste finnas en stark fighter! Jag förmodar att relationerna till medarbetare och att se dem växa som gav energin att fortsätta.

Töive´s ledarskapsstil tycker jag präglas mycket av ”sunt bondförnuft”, starka grundvärderingar som gav en enkelhet och tydlighet både för honom själv och omgivningen.

Det visar på vikten av tydlighet och ärlighet kring nuläget och en stark tilltro till en ”egen kunskap om vägen vidare” i en organisation som behöver komma fram. Töive var den katalysator som behövdes för att visa riktning, engagemang och tilltro till deras förmåga. Boken visar på vikten att blanda det ”hårda” med mål och struktur med det ”mjuka” ledarskap och relationskompetens. Den visar också på hur oerhört viktigt det är att skapa en positiv framtidstro (gillar russinen!).

Boken talar om rik och fattig företagskultur. En rik kultur skapar framgång om den är förankrad i vår omvärld och samhället i stort. För mig är det om vad vi idag benämner som ett ”hållbart företagande” som ett sätt att skapa lönsamhet och en stark företagskultur.

Jag funderar också mycket på vad som behöver hända i vårt samhälle för att ta oss vidare i rätt riktning. Hur viktigt det är med förebilder, var dessa finns idag och hur man själv på bästa sätt kan bidra till utvecklingen med kunskap, kompetens och värderingar för att peka på vägen framåt.

Hälsningar

Lisbeth Hedberg

Executive Search; Leadership Assessment; Change & Performance Management; Organization & Relationship Systems Coaching

Lisbeth Hedberg & Partners AB
Floragatan 13 / Armfeltsgatan 24
115 34 Stockholm, SWE

Cell         +46 70 523 2673
Skype      lisbeth.hedberg

E-mail      lisbeth@lhedberg.se

Web        www.lhedberg.s

Kommentera

Skriv en kommentar