Recension – Det du vill men inte vågar

Publicerat: april 29, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Töive Kivikas är fysikdoktorn som sadlade om och blev företagsledare. Kivikas blev känd som mannen som räddade Studsvik med ett tusental anställda från nedläggning. Det du vill men inte vågar handlar om hur Kivikas  jordnära och chosefria ledarskap frigjorde dittills okänd kreativitet och kraft från människorna inom Studsvik, vilket gjorde att det nedläggningsdömda bolaget på några år förvandlades till en nyskapande vinstmaskin. De till synes enkla medel som Dr Kivikas använder är tyvärr inget som lärs ut på vare sig Handelshögskolan eller på de tekniska högskolorna: Högskolornas kurser om ledarskap handlar om hierarkier och rapporteringsvägar, men utvecklande ledarskap handlar snarare om grundläggande psykologiska faktorer som respekt, öppenhet, tillit, ärlighet, äkta engagemang och kanske viktigast av allt: Att människor vill bli sedda och få erkännande för sin kompetens och sina idéer. Företagsledare som äger självkänsla att låta andra ha rätt är rätt utrustade för modernt ledarskap. Kivikas anser att ledarens viktigaste roll är att fungera som katalysator och koordinator. Boken är också berättelsen om hur Kivikas som vd gång på gång tvingades stå upp och slåss för sin moderna syn på företagsledning, som inte passade in i den föråldrade syn på organisation och företagsledning som än i dag råder inom stora delar av sveriges industriella etablissemang. Under ett decennium avverkade Kivikas som vd inte mindre än 10 styrelseordföranden. Det du vill men inte vågar är boken som borde läsas av alla som vill utveckla sitt ledarskap. För konservativt och hierarkiskt lagda industrialister rekommenderar jag istället ytterligare fördjupning inom Methods-Time Measurement (MTM, 1948). Eller varför inte Taylors tidsstudier från slutet av 1800-talet?

Djursholm den 29 april 2013

Arne Weinz Författare till boken ”Den snabbaste vägen”

Kommentera

Allt fler maskar på jobbet

Publicerat: april 16, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I en artikel i Dagens Industri den 16 april 2013 refereras till en doktorsavhandling av socionom Roland Paulsen vid Uppsala universitet som redovisar  att allt fler maskar på jobbet:

Lundgren / Scanpix

Meningslösa arbetsuppgifter och ovilja till att bidra är skäl som gör att anställda maskar på jobbet, enligt ny doktorsavhandling, skriver Dagens Nyheter.

Sociologen Roland Paulsen vid Uppsala universitet har intervjuat ett 40-tal personer som bara ägnar hälften av sin arbetstid åt att faktiskt arbeta.

Han har upptäckt att det bland annat beror på känslor av meningslöshet, hämndbegär riktat mot chefen och protest – en ovilja till att bidra till ett samhällssystem man känner sig utnyttjad av.

”Arbete antas i dag vara det som ska fylla våra liv med mening och gemenskap, men arbetsplatsen har alltid varit en arena för frustationer, för makt och motstånd. Internationella enkätmätningar har visat att kring två timmar per dag och anställd går till tomt arbete”, säger Roland Paulsen till Dagens Nyheter.

Roland Paulsen har också kommit fram till att tomt arbete kan uppstå mot den anställdes vilja. Ett exempel är den tyske tjänsteman som förra året talade om för sina kollegor att han inte utfört något arbete på jobbet sedan 1998. Anledningen var att avdelningen han arbetade på hade växt så snabbt att han hade blivit överflödig, skriver Dagens Nyheter.

di.sedise@di.se

Om det verkligen förhåller sig så som doktorsavhandlingen gör gällande  har vi anledning att vara bekymrade av hur det ser ut i våra företag. Vad säger det om ledarskapet och kreativiteten och produktiviteten i våra företag. Det talas mycket om behovet av att skapa tillväxt bl a med innovationer och nytänkande via etablering av nya företag. Men samtidigt kan vi också känna lättad. Därför att det går snabbare och är betydligt säkrare att skapa tillväxt i de befintliga företagen än att starta nya. Bara vi fick ordningen på ledarskapet så att personalen blev motiverad och kunde få utlopp för sin kreativitet och skaparkraft och att den överkapacitet man idag inte utnyttjar men bekostar på personalsidan blir produktiv. Det naturliga första steget borde då vara att undersöka vad det beror på att det ser ut så som det förefaller vara på ledarskapsfronten. Ett nytt ämne för en doktorsavhandling?

Kommentera

The leaders everywhere challenge

Publicerat: april 3, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I The Management Innovation exchange (MIX) den 2 april 2013  diskuterar  Gary Hamel och Polly LaBarre i en mycket intressant artikel THE LEADERS EVERYWHERE CHALLENGE vilka utmaningar som framtidens ledarskap står inför. Artikeln börjar med följande ingress:

Never before has leadership been so critical, and never before has it seemed in such short supply. It takes extraordinary leadership to keep an organization relevant in a world of relentless change. It takes extraordinary leadership to navigate the complexities of global supply chains, industry ecosystems, and labyrinthine regulation. And it takes extraordinary leadership to unleash the human capabilities—initiative, imagination and passion—that fuel success in the “creative economy.”

Kommentera