Bra chef avgör engagemanget

Publicerat: mars 24, 2013 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I dagens SvD 2013-03-24 refereras till en studie av Dale Carnegie Training som visar att de tre viktigaste drivkrafterna för engagemang för jobbet är relationen till närmaste chef, förtroendet för företagsledningen och stoltheten över att arbeta för företaget. En gammal sannings om står sig och som det finns behov av att ständigt upprepa. Av studien framgår att 29 % är helt engagerade och 26 % oengagerade.

Tõive K

Kommentera

Skriv en kommentar