Rolf Kenmo, Humankonsult om boken ”Det du vill men inte vågar”

Publicerat: juni 29, 2012 | Sparat under: Ledarskap
”Tõive,
det var givande att läsa din bok. Jag har läst många böcker om ledarskap, vilket gör att man är lite fundersam inför att läsa en till… Vad kan den tillföra? Samtidigt är det sunt att vara nyfiken samt öppen för andras erfarenheter och reflektioner.
Den absolut största behållningen för mig var att du tämligen öppet beskrev dina erfarenheter av alla nio styrelseordförandena. Mycket mera öppet än vad som är vanligt. Självklart kan det vara delikat att ta upp sådana erfarenheter, men om man gör det, så blir boken väsentligt mera givande att läsa. Som läsare får man förstås komma ihåg att det är din syn på saken.
Nio ordföranden under åtta år!” Det är flera för mycket! Varför blev det så? Tyvärr är inte alltid verkligheten, som den borde vara, så det gäller att hantera de situationer, som uppstår. Målet bör förstås vara att se till att det blir ett framgångsrikt samarbete mellan styrelseordförande och VD. Ett bra samarbete blir en enastående hävstång för ett företag. Nu kan man ju tänka sig att det blev som det blev, eftersom Studsvik var ett statsägt företag… I det privata näringslivet gör man även misstag, men där är det vanligare att rekrytera fel VD. Det speciella i det här fallet var att VD fick vara kvar. Vilket väl pekar på att du har gjort en anmärkningsvärd prestation trots den långa ordförandekedjan.
Det finns flera sätt att lära sig på. Ett är av misstagen och ett annat är av goda föredömen. I det här fallet kan man lära sig av alla rekryteringsmisstag – att rekrytera rätt är oerhört viktigt. Blir det fel, så skapas inte bara ett problem utan en ström av problem. Och skapas de problemen på en hög nivå, så blir det stora konsekvenser.
När det gäller lärande via goda föredömen, så finns det flera bra exempel på hur du, trots dåliga förutsättningar, kunde agera konstruktivt. Det överskuggande goda föredömet är förstås den värdegrund, som du hade för att leda företaget. Målet var konsekvent att identifiera din omgivnings potential och göra vad du kunde för att bidra till en bra utveckling. Tar man det till sig, så har du fått mig att än en gång inse hur avgörande det är med ett gott ledarskap.
Som du vet har jag med stor behållning läst Jim Collins fyra böcker (nu), som är ett resultat av hans forskning om framgångsrika företag i USA. I den forskningen kom man fram till att ett kännetecken var något som man kallade Nivå5-ledarskap. Vad menas med det? Jo, man ska
– kunna leda sig själv
– kunna samverka i ett team
– kunna leda ett team
– kunna leda ett företag
– vara både ödmjuk och drivande
Det finns flera företagsledare, som finns på nivå 4, men inte nivå 5. De är för mycket ego och har inte förstått finessen med att agera efter vinna-vinna-principen. Jag tycker att du är ett exempel på en Nivå5-ledare; -)
Slutsatsen blir att det är smart att fokusera på förbättrat ledarskap inklusive rekrytering. Det har en enorm hävstång!
För vår framgång!
Rolf Kenmo
Humankonsult AB”
”Tõive,
det var givande att läsa din bok. Jag har läst många böcker om ledarskap, vilket gör att man är lite fundersam inför att läsa en till… Vad kan den tillföra? Samtidigt är det sunt att vara nyfiken samt öppen för andras erfarenheter och reflektioner.
Den absolut största behållningen för mig var att du tämligen öppet beskrev dina erfarenheter av alla nio styrelseordförandena. Mycket mera öppet än vad som är vanligt. Självklart kan det vara delikat att ta upp sådana erfarenheter, men om man gör det, så blir boken väsentligt mera givande att läsa. Som läsare får man förstås komma ihåg att det är din syn på saken.
Nio ordföranden under åtta år!” Det är flera för mycket! Varför blev det så? Tyvärr är inte alltid verkligheten, som den borde vara, så det gäller att hantera de situationer, som uppstår. Målet bör förstås vara att se till att det blir ett framgångsrikt samarbete mellan styrelseordförande och VD. Ett bra samarbete blir en enastående hävstång för ett företag. Nu kan man ju tänka sig att det blev som det blev, eftersom Studsvik var ett statsägt företag… I det privata näringslivet gör man även misstag, men där är det vanligare att rekrytera fel VD. Det speciella i det här fallet var att VD fick vara kvar. Vilket väl pekar på att du har gjort en anmärkningsvärd prestation trots den långa ordförandekedjan.
Det finns flera sätt att lära sig på. Ett är av misstagen och ett annat är av goda föredömen. I det här fallet kan man lära sig av alla rekryteringsmisstag – att rekrytera rätt är oerhört viktigt. Blir det fel, så skapas inte bara ett problem utan en ström av problem. Och skapas de problemen på en hög nivå, så blir det stora konsekvenser.
När det gäller lärande via goda föredömen, så finns det flera bra exempel på hur du, trots dåliga förutsättningar, kunde agera konstruktivt. Det överskuggande goda föredömet är förstås den värdegrund, som du hade för att leda företaget. Målet var konsekvent att identifiera din omgivnings potential och göra vad du kunde för att bidra till en bra utveckling. Tar man det till sig, så har du fått mig att än en gång inse hur avgörande det är med ett gott ledarskap.
Som du vet har jag med stor behållning läst Jim Collins fyra böcker (nu), som är ett resultat av hans forskning om framgångsrika företag i USA. I den forskningen kom man fram till att ett kännetecken var något som man kallade Nivå5-ledarskap. Vad menas med det? Jo, man ska
– kunna leda sig själv
– kunna samverka i ett team
– kunna leda ett team
– kunna leda ett företag
– vara både ödmjuk och drivande
Det finns flera företagsledare, som finns på nivå 4, men inte nivå 5. De är för mycket ego och har inte förstått finessen med att agera efter vinna-vinna-principen. Jag tycker att du är ett exempel på en Nivå 5-ledare; -)
Slutsatsen blir att det är smart att fokusera på förbättrat ledarskap inklusive rekrytering. Det har en enorm hävstång!
För vår framgång!

Rolf Kenmo
Humankonsult AB”

Kommentera

Skriv en kommentar