Innovativa och produktiva organisationer

Publicerat: december 9, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Att skapa tillväxt via innovationer är ett aktuellt ämne. Så gott som dagligen kommer det artiklar, utredningar och analyser vad måste göras för att innovationer skall skapas och som leder till företag och tillväxt. Men alltför lite uppmärksamhet ägnas åt de själva skapandet och utvecklandet av innovationer d.v.s. de kulturella och humana förutsättningar för innovationer och kreativa organisationer. Prof Charler Ehin har på ett intressant och mycket tankeväckande sätt beskrivit förutsättningarna för hur kreativa kulturer skapas där innovationer uppstår och utvecklas:

För att innovativitet och produktivitet skall frodas i en organisation måste det finnas en flexibel och social stödjande kultur. Medarbetare skall uppleva att de behandlas lika (ej att förväxlas med jämlikhet) och känna att man är en del i en välbalanserad social struktur där kulturen stödjer deras personliga och humana utveckling. Då vi utvecklar effektiva organisationer skall vi därför vara försiktigare med att tillämpa strukturer som bygger på traditionell stelbent direkt orsak och verkan tänkande och vara öppna för mer organiska och dynamiska principer som resulterar i självorganisation

Länk till artikeln.

Kommentera

Skriv en kommentar