Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
december « 2011 « Tõive Kivikas

Dags för chefen att släppa kontrollen

Publicerat: december 19, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I DI Dimension den 15 dec 2011 säger Jacob Wallenberg Investor i en intressant artikel med rubriken Dags för chefen att släppa kontrollen att:

Det är tveklöst så att den värld vi lever i måste en vd i dag ha förmågan att kommunicera.

I samma artikel framhåller Johan Molin koncernchef för Assa Abloy:

Vi människor vill känna oss delaktiga. De flesta vill veta hur de bidrar till helheten. Folk vill vara stolta över sitt företag. Det gäller att komma på hur du kan få människor att använda sin kreativitet på jobbet och inte bara på fritiden. Om du inte känner delaktighet skruvar du ned din hjärnaktivitet. Då blir arbetet en transportsträck tills du kan gå hem igen.

På samma tema kan man i artikeln Rustar för kris i DI Dimension den 13 oktober 2011 läsa att på frågan om vi har blivit för fega svarar Marcus Wallenberg SEB:

Ibland kan man faktiskt fråga sig det. Vi har blivit för fega för att tänka nytt i Sverige.

Jag tror att vi med citaten ovan berör en av de viktigaste orsakerna till problematiken med arbetstillfällen och tillväxten i Sverige. I ledaren i SvD den 1 juli 2011 hävdas det att:

Sedan 50-talet har inte ett enda nytt jobb netto skapats i den privata sektorn i Sverige. Inte ett enda.

Industrins tillväxt har skett utomlands och den ökade sysselsättningen har skett i den offentliga sektorn. En utveckling som vi alla inser inte kan fortgå. För att få igång innovationer och nytänkande måste vi kunna skapa organisationer/kulturer där medarbetarnas kreativitet kan komma till sin rätt. Därför måste man släppa på hämmande kontroll. Eller egentligen våga släppa på kreativitetshindrande kontroll.

Det gäller således att våga och för att våga måste det finnas ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Och det är chefens uppgift att förtroende uppstår. Då pratar vi inte längre om chefskap där de senaste ledarmodellerna praktiseras utan om ledarskap, mänskligt ledarskap. Och vad jag har sett och upplevt utövas det av en ledare som förstår sitt uppdrag har ett genuint prestigelöst självförtroende och känner sig trygg i sin ledarroll.

Länk till boken Det du vill men inte vågar.

Kommentera

Innovativa och produktiva organisationer

Publicerat: december 9, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Att skapa tillväxt via innovationer är ett aktuellt ämne. Så gott som dagligen kommer det artiklar, utredningar och analyser vad måste göras för att innovationer skall skapas och som leder till företag och tillväxt. Men alltför lite uppmärksamhet ägnas åt de själva skapandet och utvecklandet av innovationer d.v.s. de kulturella och humana förutsättningar för innovationer och kreativa organisationer. Prof Charler Ehin har på ett intressant och mycket tankeväckande sätt beskrivit förutsättningarna för hur kreativa kulturer skapas där innovationer uppstår och utvecklas:

För att innovativitet och produktivitet skall frodas i en organisation måste det finnas en flexibel och social stödjande kultur. Medarbetare skall uppleva att de behandlas lika (ej att förväxlas med jämlikhet) och känna att man är en del i en välbalanserad social struktur där kulturen stödjer deras personliga och humana utveckling. Då vi utvecklar effektiva organisationer skall vi därför vara försiktigare med att tillämpa strukturer som bygger på traditionell stelbent direkt orsak och verkan tänkande och vara öppna för mer organiska och dynamiska principer som resulterar i självorganisation

Länk till artikeln.

Kommentera