Siffertricks bakom bolagsrapporter

Publicerat: april 9, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Artikel i Dagens Industri av: Jonas Melzer Publicerad 4 april 2011 11:06

Flera svenska börsbolag ger stora rabatter för att avsluta affären i rätt kvartal. Det visar en ny undersökning från PMP Marknadskonsult. Det kan stå företagen dyrt.

Länk till artikeln

Se utdrag ur ”Det du vill men inte vågar” sid 155 ”Kvartalskapitalism”:

Kvartalskapitalism

Det framhålls ofta att börsen kräver allt kortsiktigare och högre lönsamhet av företagen och att detta är den stora anledningen till hets och stress. Förvisso är det så, men varför? Jag tror att det är kopplat till brister i ledningen. En VD som känner sig osäker vågar inte gå i närkamp och argumentera mot sin styrelse när denna kräver allt högre avkastning. VD:n blir därför tvungen att acceptera alltför höga och ibland orealistiska lönsamhetskrav. Att ställa allt högre krav på avkastning är styrelsens självklara uppgift, men ingen ägare, allra minst de på börsen, är intresserad av osäker och ryckig resultatutveckling. Börsen premierar företag som har en jämn och stabil sådan.

Här har vi återigen skillnaden mellan att ha en rik ledare och eller en fattig chef. Den rike ledaren förklarar på ett övertygande sätt för styrelsen och börsanalytikerna, den moderna tidens finansiella makthavare, hur han ser på företagets utveckling och framtida möjligheter och vad han bedömer är möjligt att åstadkomma. Skulle styrelsen kräva ett orealistiskt resultat ställer han inte upp och motiverar sitt ställningstagande. Styrelsen vet att VD:n tidigare har uppvisat resultat, det finns ett förtroende dem emellan. Styrelsen tar till sig VD:ns argument och man enas om vad som skall göras. Företaget fortsätter att visa en jämn och stabil resultatutveckling och börskursen klättrar stadigt uppåt, och även om stegen skulle vara mindre branta går de i gengäld hela tiden åt samma håll. Den osäkre och fattige chefen, däremot, klarar inte sitt åtagande och visade sämre resultat än planerat och utlovat. Styrelsen kräver då att han under kommande kvartal tar igen avvikelsen och skall då uppvisa ett dubbelt så bra resultat. Det uppstår stress och irritation i hela organisationen. När kvartal nummer två är till enda lyckas man i bästa fall återhämta en del av det tidigare dåliga resultatet, men genom att verkligen sopa och skrapa i alla hörn. För kvartal tre kommer styrelsen med nya tuffa krav. Utfallet blir en stor besvikelse, en ren katastrof. Alla marginaler var redan uttömda redan under kvartal två. Förtroendet för företaget och dess ledning dyker, vilket också börskursen gör, och oron hos de anställda tilltar. På centralt fackligt håll skyller man på kortsiktig kvartalskapitalism.

Länk: ”Det du vill men inte vågar

 

Kommentera

Skriv en kommentar