Vässa konkurrenskraften under lågkonjunkturen

Publicerat: mars 31, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

se Ingenjörssamfundets hemsida

 Ryggmärgsreflexen bland svenska företag i lågkonjunkturer är att jaga kostnader, däribland personalkostnader. Frågan är om det är bra eller om andra reflexer vore bättre. Skulle man kunna behålla personal och använda deras kreativitet för att vässa produkt- och tjänsteutbudet?

Publicerad: 2011-03-29 22:44

Kommentera

Skriv en kommentar