Vässa konkurrenskraften under lågkonjunkturen

Publicerat: mars 31, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

se Ingenjörssamfundets hemsida

 Ryggmärgsreflexen bland svenska företag i lågkonjunkturer är att jaga kostnader, däribland personalkostnader. Frågan är om det är bra eller om andra reflexer vore bättre. Skulle man kunna behålla personal och använda deras kreativitet för att vässa produkt- och tjänsteutbudet?

Publicerad: 2011-03-29 22:44

Kommentera

Töives bok är en ögonöppnare för mig

Publicerat: mars 1, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Tõives bok ”Det du vill men inte vågar” är en ingående skildring av ledarskap i praktiken. Läsaren får följa med på en minst sagt imponerande resa, från nedläggningsbeslut av ett statligt bolag som aldrig gått med vinst till ett fungerande kommersiellt företag på anmärkningsvärt kort tid. Vi får följa med bakom kulisserna och vara med om både det ena och det andra. 

Det är en bok om ledarskap. Bra ledarskap bygger på förtroende och respekt människor emellan. Lika enkelt i teorin, som det bevisligen är svårt i praktiken. Jag fick rikligt med vatten på min kvarn vad gäller ledarskap i Tõives resonemang om den fattiga chefen / rika ledaren. 

En ögonöppnare för mig var bokens starka kritik mot dessa fattiga chefer, och vilken samhällskostnad dessa är. Jag kan inte annat än hålla med. Och tänker med förskräckelse på trenden att företag med mycket ung personal bygger upp hela sin företagskultur kring dåligt ledarskap som bränner ut människor. Det kommer att bli en reell samhällsfara om vi inte hinner vända skeppet i tid. Jag hoppas att fler får upp ögonen för frågan. En bra start kan vara att läsa ”Det du vill men inte vågar”.

// Jacob Funck  2011-03-01

Kommentera