Delat ledarskap

Publicerat: augusti 30, 2010 | Sparat under: Ledarskap

Enligt tidningen Chef 2 2010 tror hälften av alla chefer att delat ledarskap kan vara lösningen på deras chefsproblem.

Har verkligen så många som varannan chef så stora problem att de tror att en delabdikation kan vara lösningen. Om man delar ledarskapet får man någon att bolla svåra frågor med, man hinner och kan mer och man är inte ensam i ledarjobbet. En önskedröm och den bästa modellen för ett tufft chefsjobb enligt många.

Ett stort problem som jag tycker måste uppstå är frågan om ansvaret om man delar ledarskapet som man gjort i Åtvidabergs kommun där man låter kommunchefsjobbet rotera månadsvis mellan fem olika chefer i kommunens ledningsgrupp vilket jag kommenterar i ett tidigare inlägg.

Istället för att följa rådet att bättre fly än illa fäkta vill jag råda de chefer som har problem följande:

1. Bolla svåra frågor med. Ta upp de frågor du tycker skulle vara intressant att få andra synpunkter med din egen chef eller/och dina medarbetare i din ledningsgrupp eller med någon annan i din organisation som du tror/vet kan ha värdefulla synpunkter. På så sätt visar du förtroende för din medarbetare och skapar ett öppet och förtroendefullt klimat i din organisation. Att fråga är på intet sätt ett tecken på svaghet snarare tvärts om ett tecken på styrka, du vågar fråga och du är angelägen att skaffa bästa underlag för ett beslut. Du blir ett föredöme!

2. Man hinner mer. Gör först klart för dig vad som är ditt uppdrag och vad är viktigt och viktigast. Ägna dig åt det och du kommer att märka att mycket av det övriga faller på plats mer eller mindre automatiskt i de flesta fall åtminstone tillräckligt bra. Om du då fortfarande tycker att du inte hinner med viktiga arbetsuppgifter delegera till dina medarbetare. Det är ju det organisationen är till för, och det är din uppgift att organisera och skaffa resurser för att allt skall fungera och att jobbet blir gjort. Är du VD, kanske du skall utse en vice VD med klara befogenheter och ansvarsområden som avlastar dig. Som chef skall du inte behöva jobba mer än en normal arbetstid. De chefer som arbetar mer än normal arbetstid, vilket många chefer säger för att skryta och göra sig märkvärdiga har antagligen inte prioriterat eller strukturerat sitt arbete på rätt sätt.

3. Man kan mer. Du som chef skall inte vara bäst, det är inte din uppgift. Du har befogenheter och är ansvarig för att  se till att det som måste göras också blir gjort, för det har du medarbetare och en ändamålsenlig organisation.

4. Man är inte ensam. Var inte rädd att bygga upp ett ledningsteam det uppskattas och diskussioner blir konstruktiva och givande åt båda håll. Ett annat tips är att skaffa sig en mentor, en utomstående person med lämplig erfarenhet och som du har förtroende för och med vem du kan diskutera allt även lite mer känsliga och personliga frågor.

5. Något man definitivt måste fundera på då man diskuterar delat ledarskap är hur man hanterar situationer då man inte kommer överens, t. ex. om man har olika uppfattning hur ett problem skall lösas eller om något gått helt fel, ingen vill ta ansvar och man skyller på varandra.

Ledarskap är något av det svåraste man kan ge sig på men samtidigt mycket stimulerande och belönande om man lyckas och ser vad man kan åstadkomma med sin medarbetare. Var inte rädd att ta tag i dina frågor och funderingar. Jag har i många situationer kunnat konstatera att de flesta är duktigare än vad de tror och jag är övertygad att det gäller även dig.

Kommentera

Skriv en kommentar