Astras anställda är eftertraktade

Publicerat: mars 4, 2010 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

Kolleger runt Öresund kan ta över personal.
Detta är rubrikerna på en helsiad i Dagens Industri 4 mars 2010.

Red Lars Tulin inleder sin artikel med:

Astra Zenecas nedläggning i Lund är knappast en katastrof för de 900 anställda, säger Stig Jörgensen, vd för klusterorganisa-tionen Medicon Valley Alliance med bas i Köpenhaman.

”I Öresundsregionen finns möjligheter för denna kvalificerade grupp både att få jobb och att bygga nya bolag”, säger han. ”De som får lämnar Astra Zeneca har alltså stora möjligheter med sin eftertraktade kompetens”, säger Stig Jörgensen.

Hur kan det komma sig att ett företag som är världsledande inte kan utveckla och driva sin egen affär  i sin egen branch, då man tycks ha mycket kompetenta medarbetarna inom området, när andra företag tom inom det geografiska närområdet ser goda möjliheter att kunna ta över personalen utvecka och driva affärer. Dessutom bedöms det finnas goda förutsättningar att friställd personal kan starta nya företag. De nya företagen kommer av uppenbara skäl att verka inom de områden som den friställda astrapersonalen har sin kompetens och arbetade inom på Astra Zeneca. Att starta ett nytt företag är som vi vet mycket mer tidskrävande, avsevärt mer riskfyllt och svårare inte misnt ur kapitalanskaffnings-synpunkt än att utveckla något i ett befintligt företag. Vad säger beslutet i Lund om Astra Zenecas ledarskap?

Tõive Kivikas

Kommentera

Skriv en kommentar