Gärna bonus men först ett personligt risktagande

Publicerat: december 1, 2009 | Sparat under: Ledarskap

Artikel från Dagens Industri 2008-04-02:
 http://di.se/Avdelningar/DI/default.aspx?archive=yes&paperdate=2008\04\02&paperpagenr=4

Gärna bonus men först personligt risktagande
Högrisklånekrisen är ett symptom på ett större problem, där ansvaret sällan utkrävs av de giriga och kortsiktiga aktörer som skapat det. Politikerna måste skapa ett regelverk där långsiktigt mervärdeskapande prioriteras.
Bonusar måste kopplas direkt till en mätbar individuell prestation samt till personlig risk, skriver Tõive Kivikas, ledamot av IVA.
Kreditförluster från högrisklån, så kallade subprimelån, tros nu överstiga 7 200 miljarder kronor. Följderna på världs-ekonomin är betydligt större. Den amerikanska krisen är inte problemet utan ett symptom på underliggande och större problem – kortsiktighet, girighet och ansvarslöshet.
I dag är det subprime, för åtta år sedan it och för 17 år sen fastigheter, i morgon energi eller råvaror. När spekulations-
bubblor spricker är det sällan aktörerna som skapat dem som får stå för följderna, utan hushållen och företagen. När ett företag gör dåliga affärer får det problem med banken, som drar in krediter och kan begära det i konkurs. En bank eller ett fi- nansinstitut som gör en felinvestering får i stället billiga krediter av centralbanken eller till och med skattepengar om felsatsningen är riktigt stor. Incitamenten att vara återhållsam i sitt risktagande är förhållandevis låga inom bank- och finanssektorn. Långsiktigt värdeskapande i företagen har blivit ointressant för finansmarknadens aktörer eftersom det inte belönas – bättre är då att hitta kortsiktiga trender och bubblor som förhoppningsvis går att kliva av i tid

Läs mer om denna artikel »

Kommentera