Fusionskraften är hållbar

Publicerat: november 24, 2009 | Sparat under: Aktuella frågor

Artikeln publicerad i Sydsvenska Dagbladet http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article256202/quotFusionskraft-ar-hallbarquot.html
och i Miljöaktuellt: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.115392 den 3 augusti 2007.

Nya och miljövänliga energikällor måste utvecklas. Inom tjugo till trettio år är fusionskraft tekniskt genomförbart. Det skriver Tõive Kivikas, tidigare professor vid universitetet i Tartu och docent i kärnfysik vid Lunds universitet.

Det går inte en dag utan att massmedier rapporterar om nya katastrofer orsakade av vädret. Översvämningar eller torka slår nya rekord.
Klimatet tycks ha förändrats dramatiskt och orsaken bedöms vara de ökade utsläppen av växthusgaser som vår moderna livsstil orsakar. De ökande koldioxidutsläppen har lett till att klimatfrågan uppfattas som en ödesfråga för mänskligheten.
På grund av befolkningstillväxten och högre konsumtion per capita är det högst sannolikt att den globala efterfrågan på energi kommer att öka, inte minst i utvecklingsländerna.
Att radikalt ändra vårt västerländska konsumtionsmönster och spara oss ur problemen är inget realistiskt alternativ – nya och miljövänliga energikällor måste istället utvecklas.
För närvarande diskuteras alternativa energikällor som sol och vind, men som det ser ut idag kan de endast ytterst marginellt bidra till det ökande energibehovet.
Därför krävs det något helt nytt, trots att det är en svår uppgift. Nämligen att utveckla nya energikällor som är miljövänliga och har tillräcklig kapacitet för att kunna ersätta befintlig energiproduktion – baserad på exempelvis kol, olja eller till och med kärnkraft. 

Läs mer om denna artikel »

Kommentera

Var finns tillväxten?

Publicerat: november 24, 2009 | Sparat under: Ledarskap

Den ekonomiska krisen och dess följder har gjort att välfärdsfrågorna har hamnat i centrum i den politiska debatten. Ökad välfärd förutsätter tillväxt och frågan är då vad man skall göra för att förbättra förutsätt-ningarna för ökad ekonomisk tillväxt. Diskussionen hittills har främst varit inriktad på vår förmåga att skapa ny kunskap och omsätta nyvunnen kunskap till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster. Genom att satsa på innovation och entreprenörskap har man tänkt att kreativa utvecklingsprocesser nationellt, regionalt och lokalt skall leda till att nya tillväxtföretag och nya jobb.

 Det låter enkelt, men som vi vet är processen att från scratch nå fram till ett livskraftigt kommersiellt företag riskfyllt, svår och framför allt mycket tidskrävande. Om nyföretagandet skall ha någon märkbar effekt på tillväxten och sysselsättningen måste man ha ett tidsperspektiv som sträcker sig längre än tio år. Nyföretagandet baserat på ny kunskap och innovationer kan således inte vara den enda vägen och intet tillfyllest för att skapa snabb tillväxt i ekonomin speciellt inte nu under den aktuella krisen. Därmed på intet sätt sagt att vi inte skall satsa på innovationer och nyföretagande. Detta skall vara en naturlig del i den ständiga företags-utvecklingen och är ett viktigt instrument för att stärka vårt näringslivs konkurrenskraft och skapa ekonomisk tillväxt.

Läs mer om denna artikel »

Kommentera

Ledarskap och varför god grund för framgång

Publicerat: november 24, 2009 | Sparat under: Ledarskap

Artikeln är hämtad från IVA-Aktuellt nr 7, 2009: http://www.iva.se/IVA-Aktuellt/IVA-aktuellt-artiklar/Ledarskap-och-varfor-god-grund-for-framgang/

Vem vill höra till en framgångsrik organisation eller jobba på ett framgångsrikt företag? Förmodligen hundra procent av dem som får frågan.

Fast vad är egentligen framgångsrikt? Tõive Kivikas, författare till boken Det du vill men inte vågar – Läsebok för anställd och chef har funderat på det.
Hans definition är kort och gott: En organisation som åstadkommer det den är till för.
Han förtydligar med adjektivet bättre.
– Företag som presterar bättre än liknande verksamheter och där medarbetarna är imponerade av hur duktiga de egentligen är: De är framgångsrika, säger han.
Tõive Kivikas har lång erfarenhet av att leda organisationer av olika slag. Främst är det ett decennium som vd för Studsvik som format innehållet i hans läsebok.

Läs mer om denna artikel »

Kommentera