Notice: Funktionen register_sidebar anropades felaktigt. Argumentet id var inte satt i argumentmatrisen för sidopanelen ”Sidopanel 1”. Därför används i stället standardvärdet ”sidebar-1”. Ange id manuellt till ”sidebar-1” för att undvika denna notifiering och behålla befintligt innehåll i sidopanelen. Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.2.0.) in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funktionen register_sidebar anropades felaktigt. Argumentet id var inte satt i argumentmatrisen för sidopanelen ”sidebar_right”. Därför används i stället standardvärdet ”sidebar-2”. Ange id manuellt till ”sidebar-2” för att undvika denna notifiering och behålla befintligt innehåll i sidopanelen. Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.2.0.) in /www/webvol9/6n/a0mmgvdrvbc9thh/kivikas.com/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5835
Fem tecken på att du är en kreativ chef « Tõive Kivikas

Fem tecken på att du är en kreativ chef

Publicerat: maj 28, 2011 | Sparat under: Aktuella frågor,Ledarskap

I  en artikel i tidningen Chef 2011-05-23 redovisas Maria André vad Farida Rasulzada, forskare vid Lunds universitet, kommit fram till i sin doktorsavhandling från 2007 om kreativa chefer och kreativa arbetsplatser:

Forskning visar att stressnivån är lägre på kreativa arbetsplatser.

Har du de egenskaper som krävs för att skapa en sådan miljö?

Personer som jobbar på kreativa arbetsplatser sover bättre, oroar sig mindre och upplever mer sällan hjärtflimmer.

Nu har hon tagit forskningen om kreativitet på jobbet ett steg längre och studerat vad som utmärker ett kreativt ledarskap. I en ny delstudie, som inte har publicerats ännu, har hon följt chefer inom en rad olika branscher som telekom, reklam, vård och service. Alla har beskrivits som kreativa ledare.

»För att skapa en kreativ arbetsplats på lång sikt är ledarskapet en av de viktigaste ingredienserna. Därför ville jag studera det mer på djupet

Länk till den läsvärda och mycket intressanta artikeln i tidningen Chef: Farida Rasulzadas forskning.

Jag kan inte annat än att hålla med Farida Rasulzada till vad hon kommer fram till i sin  forskning. Dock vill jag komplettera hennes analys och slutsatser med mina egna personliga erfarenheter att som ledare skapa och leda kreativa företagskulturer. Jag har sett hur viktigt det har varit att ledaren till att börja med vågat visat förtroende för sina medarbetare i konkreta handlingar för att kunna skapa den företagskultur där medarbetarnas kreativa förmåga kan blomma upp. Ledarens visade förtroende har i sin tur lett till att medarbetarna får och visar förtroende för sin ledare och det ömsesidiga förtroendet mellan medarbetare och ledare uppstår. Medarbetarna känner tillräcklig trygghet och vågar börja tänka i nya banor och få utlopp för sin kreativitet. Och en innovativ företagskultur uppstår. Medarbetarna gör ett bra jobb, trivs och mår bra.

Jag tror inte att ledaren själv nödvändigtvis måste vara ”kreativ” på annat sätt än att våga lita på sina medarbetarnas förmåga att tänka nytt och kreativt och inte minst viktigt att de känner att det är välkommet med nya idéer.

För den intresserade ber jag att få hänvisa till min bok. ”Det du vill men inte vågar. Läsebok för anställd och chef”, där jag mer utförligt berättar om hur jag med mina medarbetare lyckades bygga upp ett kreativt företagsklimat som ledde till att ett företag som istället för beslutad nedläggning blev Sveriges tredje mest lönsamma företag och är idag ett noterat företag på Stockholmsbörsen.

Kommentera

Skriv en kommentar